- Oferujemy współpracę w zakresie wymiany starego sprzętu zainstalowanego na stacjach elektroenergetycznych na Ukrainie na nowy sprzęt wyprodukowany w Państwa zakładzie. Posiadamy dużą bazę danych dokumentacji starego, wycofanego z eksploatacji sprzętu i dostosujemy Państwa produkty do zastąpienia starego.

- Projektowanie wyposażenia podstacji zgodnie z SIWZ.

- Robocza dokumentacja projektowa dla urządzeń elektrycznych;

- Modele 3D, rysunki produktów;

- Przygotowanie dokumentacji technicznej do udziału w przetargach;

- Przygotowanie wstępnych norm zużycia materiałów;

- Konsultacje dotyczące projektów.

..od sierpnia 1998 r.

Proekt-Energo

Obszar działalności:

- Projektowanie urządzeń elektrycznych niskiego, średniego i wysokiego napięcia stacji elektroenergetycznych dla napięć od 0,4 do 220 kV.
- Opracowanie dokumentacji roboczej zgodnie z możliwościami technologicznymi zakładu.
- Przygotowanie wstępnej dokumentacji technicznej do udziału w przetargach na dostawę urządzeń.
- Konsultacje w zakresie zatwierdzania projektów.
- Wsparcie produkcji urządzeń w zakładzie.

Specjalizacja:

- Kompletne rozdzielnice do instalacji wewnętrznych i zewnętrznych 6, 10, 20, 35 kV;
- Prefabrykowane jednostronne komory serwisowe 6, 10 kV CSR;
- Kompletne podstacje transformatorowe KTP o napięciu 10 - 220 kV;
- Odłączniki o napięciu 0,4 ... 220 kV;
- Napędy do odłączników;
- Wymiana elementów wysuwnych i przełączników w istniejących rozdzielnicach (Retrofit);
- Rozdzielnice niskiego napięcia 0,4 kV4
- Rozdzielnice prądu stałego RU-600.

Demo

FORMULARZ ZWROTNY